O mnie

Witaj!
W mojej wędrówce przez czas i przestrzeń doświadczałem bólu nie rozpoznając, że doświadczam jedynie skutków, jakie wywołuje dążenie do
„bycia oddzielonym”, które to dążenie starałem się chronić, nie podejrzewając nawet, że jest ono życzeniem, które mnie rani.  Myślałem raczej, że doświadczam ataku ze strony bliskich, innych ludzi, zewnętrznego świata, okoliczności, ciała, no i oczywiście Boga.

 Na tej stronie chcę dzielić się rozwiązaniem, jakie znalazłem w rozpoznaniu nieprawdziwości mojego utożsamiania się z  ideą oddzielenia od Boga i Pełni Jego Umysłu, której Ty jesteś integralną częścią. Tylko „oddzielne ja”  może cierpieć i mieć problem, bo nim jest, ale Bóg nie stworzył niczego, co jest oddzielone od Jego JA, bo nic nie jest oddzielone od Niego, dlatego poczucie „bycia oddzielnym ja” jest efektem podtrzymywania nieprawdziwego wierzenia, i to wierzenie jest źródłem wszelkiego bólu, jaki można kiedykolwiek doświadczyć i ból ten nie jest ani dobry ani zły a kończy się wraz z rezygnacją z tego wierzenia. Wiara w „oddzielne ja” to wiara w wypędzenie z Raju czyli Współdzielonej Świadomości Ojca – jakże to ma nie boleć? A jeżeli już w to nie wierzysz, to co jeszcze mogłoby sprawić ci ból, skoro wszelki ból jest echem tego jednego?

 

 

Henryk Grabkowski

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz