Każda potrzeba jest echem potrzeby Boga

Każda potrzeba jest echem potrzeby Boga

Bóg jest Pełnią – ma wszystko  i  jest wszystkim;  nie ma żadnych potrzeb, prócz pragnienia dzielenia się swoją pełnią.  Jeżeli zatem mam Boga –  mam wszystko. Jeśli Bóg jest rozpoznany jako wewnętrzny Zasób, jako Centrum mojej istoty, jako Fundament, z którego żyję, jako „mój” i jako „moje niezmienne JA”  – wówczas  mam wszystko, bo mamWięcej oKażda potrzeba jest echem potrzeby Boga[…]