To poprzez nas przyjdzie pokój

To poprzez nas przyjdzie pokój

To poprzez nas przyjdzie pokój. Przyłącz się do mnie w idei pokoju, ponieważ umysły mogą porozumiewać się ideami. Jeżeli będziesz dawał siebie samego tak, jak twój Ojciec daje Swoje Ja, nauczysz się rozumieć naturę Ja. W nim zaś zrozumiesz znaczenie miłości. Pamiętaj jednak, że zrozumienie pochodzi z umysłu i tylko z umysłu. Poznanie pochodzi zatemWięcej oTo poprzez nas przyjdzie pokój[…]