Pojednanie

Pojednanie

Kurs Cudów mówi: „Wyłączną powinnością nauczyciela Bożego jest przyjęcie pojednania dla siebie samego. Pojednanie oznacza naprawę lub odczynianie błędów. „ (Kurs Cudów, PDN 18) Pojednanie jest zatem potrzebne tam, gdzie zaistniało jakiekolwiek oddzielenie od samego siebie,  albowiem pojednanie łączy w jedno to, co zostało rozdzielone. W ten sposób brak zostaje naprawiony i niczego więcej nieWięcej oPojednanie[…]